Akcia. Katalógová reklama. Pozor.

Tak ako sú pre jarné obdobie typické všakovaké kvietky, prebúdzajúce sa stromy, zvieratá a s nimi aj celá príroda, tak sú pre toto ročné obdobie typické aj každodenné telefonáty uchichotaných telefonistiek. Účelom tohto blogu je upozorniť na (ne)efektivitu týchto reklamných služieb a tým spôsobom ušetriť váš čas a peniaze. (Upozorňujem, že píšem o platených službách)

Trik začína už vo vašom pohlaví, mužom volajú ženy, ženám naopak muži. Najnovší výmysel je „mluvit česky“, predsa len je to väčšia zábava, keď na druhej strane niekto skomolí pár slov, na ktorých sa obaja dobre zasmejete. Kúzlo ďalej pokračuje v tom, že vám hlboko presvedčivým hlasom vysypú z rukáva všetky obrovské výhody ich produktu (najčastejšie internetového katalógu). Problém nastáva vtedy, keď trafia na človeka, ktorý má predstavu ako to na tom internete funguje.

Mám na mysli rôzne katalógy, zoznamy, dopytové portály, registre podnikateľov, katalógy prezlečené za obchodné komory, databázy a podobne. Obvykle ponúkajú všetky rovnaké služby. Najčastejšie vás za jednoročný poplatok od 90 do 250 € zaradia do ich exkluzívneho katalógu, kde vás nájdu všetci vaši prípadní zákazníci, následne za jednorazový príplatok cca 50 € vám dajú zvýhodnenú pozíciu v katalógu aby vás tí vaši zákazníci našli ešte lepšie. Za ďalších 30 € vám vytvoria aj super katalógovú webstránku (umiestnenú na tom exkluzívnom katalógu kde vás všetci nájdu), kde si budete môcť dať aj vaše logo dokonca! Navrhnú vám kľúčové slová, budú vám posielať dopyty, verejné zákazky atď. atď. Takúto jedinečnú akciu predsa nemôžete prepásnúť, jedine teraz zľava 50 € ! Rovno si vás nahrám v telefóne a pošlem už len faktúru, jedinečná šanca…OMYL…ak náhodou podľahnete, tak vám gratulujem. Práve ste vyhodili 200€ von oknom. Prečo?

1. Nepoznáte cieľovú skupinu, netušíte aký ľudia chodia na stránku, kde ste si práve zaplatili exkluzívnu reklamu. Vaša strojárska spoločnosť svieti na prvom mieste v katalógu, kde ľudia zvyčajne hľadajú ponožky.

Naschvál preháňam, aby som zvýraznil dôležitosť tzv. zacielenia reklamy. To, že je nejaký katalóg známi medzi používateľmi internetu, neznamená, že bude vhodný aj pre vašu reklamu, resp. reklamu vášho konkrétneho produktu.

2. Nespýtali ste sa na návštevnosť. V prípade, že vám to sama šarmantná telefonistka nepovedala v rámci jej prezentácie, nepoznáte množstvo používateľov katalógu, kde           bude prezentovaná vaša spoločnosť.

Toto číslo môže byť 100 ľudí za mesiac, môže to byť 10 000 za mesiac alebo aj 100 000, a ani v takom množstve ľudí nemusí byť ani jeden, ktorý hľadá práve váš produkt.

3. Ako sa váš katalóg prezentuje, ako a kde získava návštevníkov? Túto podstatnú otázku netreba nikdy vynechať. Internet je obrovská pavučina, kde len na Slovensku existuje asi 50 známejších katalógov. Aj tu funguje konkurencia, niektoré počítajú návštevy v tisícoch denne, iné v desiatkach a predsa sa nedá povedať, ktoré sú pre vás vhodnejšie. Vždy záleží od produktu, ktorý internetovým zákazníkom ponúkate, či ich chcete len priviesť na vašu stránku alebo rovno aj niečo predať.

4. Je váš katalóg partnerom Google? Spoločnosť Google, a jej vyhľadávač je jednoducho fenomén. Každý ho pozná, každý na ňom niečo hľadá a vaši zákazníci tiež.

Google umožní prepojenie iba kvalitným katalógom, v rámci ktorých ide o akúsi vzájomnú spoluprácu. Ja zobrazím tvoje reklamy, ty zobrazíš tie moje a spoločne dosiahneme vyššiu návštevnosť pre našich platiacich zákazníkov. Reklamy na všeobecných katalógoch bez podpory Google sú vyhodené peniaze. To neplatí pri špecializovaných katalógoch, kde sa predpokladá určitá cieľová skupina návštevníkov z hľadiska odvetvia. (napr. katalóg autodopravcov, strojárov, poľnohospodárov atď.)

Nie všetci možno chápu kto je to platiaci zákazník Google. Každý kto na Google niečo hľadá je akurát tak zákazník, neplatí peniazmi ale svojimi údajmi, slovami, správami, ktoré vkladá do jednotlivých produktov spoločnosti Google. Oproti tomu je platiaci zákazník, ktorý platí v peniazoch napríklad za reklamné služby – za zobrazenie na prvej strane vyhľadávača. De facto platí za sprostredkovanie, ktoré Google ponúka. Zákazník č. 1 vloží určité slovo do vyhľadávača, a v prípade, že sa zhoduje so slovom, ktoré zadá zákazník. č. 2, Google zobrazí jeho reklamu. Keď na reklamu niekto klikne, Google si stiahne určenú sumu za „sprostredkovanie“.

Pokiaľ nezistíte odpoveď na tieto 4 otázky, nemá zmysel niečo platiť. Kúpite ako sa hovorí mačku vo vreci a ešte aj to vrece bude deravé. Pri niektorých produktoch sú takéto reklamné služby zbytočné, čím nechcem povedať, že v určitých prípadoch nemôže byť inzercia úspešná.

Pozor aj pri dávaní súhlasu prostredníctvom telefónu. Návrh na uzatvorenie zmluvy a jeho akceptácia cez telefón je rovnako právne záväzný ako vlastnoručne podpísaná zmluva. Podľa § 43c a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) na uzavretie zmluvy postačuje akýkoľvek prejav vôle z ktorého je možné vyvodiť akceptáciu – prijatie návrhu na uzavretie zmluvy. Takáto možnosť nastáva len v prípade, že zákon nevyžaduje písomnú formu resp. zmluvné strany sa výslovne nedohodli na písomnej forme (prípadne nevylúčili uzavretie zmluvy inou ako písomnou formou). Aj keď sa jedná o obchodno-právny vzťah, Obchodný zákonník neobsahuje všeobecnú právnu úpravu uzatvárania zmlúv, a teda je nutné použiť ustanovenia Občianskeho zákonníka. Rovnaké pravidlo však platí aj podľa § 272 ods.1 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodného zákonníka“) „zmluva vyžaduje pre platnosť písomnú formu iba v prípadoch ustanovených v zákone, alebo keď aspoň jedna strana pri rokovaní o uzavretí zmluvy prejaví vôľu, aby sa zmluva uzavrela v písomnej forme.“ Toto vedia aj šikovné telefonistky, ktoré do textu zamiešajú aj váš súhlas s nahrávaním hovoru, potom vám už len položia jednoduchú otázku, ktorú zopakujete s použitím slova „áno“ a voilà o týždeň je faktúra už v schránke.

Čo sa týka dopytových portálov platí to isté. Často sú mimo realitu, posielajú vám dopyty na činnosti, ktoré nemáte ani v predmete podnikania, spamujú celú vašu korešpondenciu, keď vás už dlho nič nezaujme, vytvoria nejaký ten fiktívny dopyt a podobne. Zabijete množstvo času rátaním imaginárnych cenových ponúk, za ktorými stoja špekulanti a paraziti, ktorí sa chcú priživiť na vašej práci. Keď už to spomínam, chcel by som vás upozorniť na praktiky rôznych „podnikateľov“, ktorí prostredníctvom tohto systému od vás akurát tak získavajú informácie o cenách, aby ich mohli podliezť, prípadne nasadiť nejaký ten dumping.

Z vlastných skúseností ale musím skonštatovať, že návratnosť financií vynaložených do katalógovej reklamy je veľmi nízka. V prípade, že máte záujem o takúto inzerciu, vždy si vyžiadajte odpovede na vyššie uvedené otázky, a objednajte si predmetné služby až keď budete skutočne presvedčený o ich účelnosti. Ak už si aj službu objednáte, nezabudnite ju pravidelne aktualizovať. Často sa stáva, že údaje v katalógu sú neaktuálne a zaradenie spoločnosti nesprávne.

V prípade, že by ste mali akékoľvek otázky ohľadom rôznych foriem reklamy na internete aj mimo neho, rád vám pomôžem.

Pavel Škoda

SKODA & SKODA s.r.o.

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS