Kto je za zrkadlom?

Nikto vám nemôže dať to čo vám my môžeme sľúbiť.

Takto vyznievajú mnohé webstránky poskytovateľov právnych, ekonomických a iných poradenských služieb, ktoré sa prirodzene snažia získať pre seba nových klientov. Ako už po prvej vete tušíte, budem sa venovať internetovej reklame a nekalej súťaži pri klamlivej reklame.

Všetko by bolo v poriadku, akurát že nie je. Klamať sa predsa nemá a klamať spotrebiteľa už vôbec nie. Špecialitou je keď sa spotrebiteľ, ktorému je takáto reklama určená nemá šancu dostať k informáciám o jej pôvodcovi. Návštevník si na webstránke samozrejme prečíta silné slová o neprekonateľných úspechoch iných, ktoré by nikto z tých nemenovaných úspešných bez najvyššej odbornosti týchto „špecialistov“ nikdy nedosiahol, ale to je tak asi všetko. Heslo týchto kváziporadcov je žiadne mená, žiadna adresa. Jediná relevantná informácia je väčšinou telefónne číslo, ktorého vlastník sa štandardným spôsobom nedá vyhľadať, prípadne automatický odosielací formulár priamo na webstránke.

Pýtam sa sám seba prečo by niekto nechcel uviesť svoje meno? Možnosť je aj tá, že sa mu nepáči a ešte nevyužil možnosť jeho zmeny na matrike, alebo sa jednoducho hanbí a takúto intímnu informáciu sa bojí uviesť. Pri mene fyzickej osoby sa to ešte dá pochopiť, ale keď sa niekto neunúva uviesť ani len obchodné meno, tak tu niečo smrdí. Zbavenie sa zodpovednosti autora za obsah de facto reklamy, ktorou webstránka určite je, je na prvý pohľad neškodné ale jeho účinky znamenajú naplnenie nekalosúťažného konania v podobe klamlivej reklamy.

Obchodný zákonník charakterizuje klamlivú reklamu v § 45 takto:

Klamlivou reklamou je reklama tovaru, služieb, nehnuteľností, obchodného mena, ochrannej známky, označenia pôvodu výrobkov a iných práv a záväzkov, ktorá uvádza do omylu alebo môže uviesť do omylu osoby, ktorým je určená alebo ku ktorým sa dostane, a ktorá v dôsledku klamlivosti môže ovplyvniť ekonomické správanie týchto osôb alebo ktorá poškodzuje alebo môže poškodiť iného súťažiteľa alebo spotrebiteľa“

Obchodný zákonník od podnikateľa vyžaduje uvedenie obchodného mena. Podľa môjho názoru sú podmienky uvedenia do omylu viac ako naplnené. Druhá otázka je ako môže takéto konanie poškodiť iného súťažiteľa.

Pre lepšie pochopenie uvádzam praktickú ukážku webstránky, ktorá napĺňa uvedené podmienky dokonale. Schválne ju neuvádzam ako odkaz, nakoľko by to vyhľadávacie Google roboty posúdili ako zvýšenie jej kvality, a na tom záujem určite nemám.

restrukturalizacia-dlhov .sk

restrukturalizacie .sk

Verím, že ste sa vám názorná ukážka páčila a teraz späť k téme. Ako teda môže takáto reklama poškodzovať iného súťažiteľa? Spýtam sa takto, dôverovali by ste niekomu kto sa neunúva napísať ani svoje meno?

Právny inštitút reštrukturalizácie vyžaduje veľkú dávku dôvery veriteľov, bez nej nie je možné reálne uskutočniť reštrukturalizáciu a tým pomôcť podnikateľovi prekonať krátkodobú platobnú neschopnosť (samozrejme je to výhodné aj pre veriteľov ale o tom až v ďalšom blogu). Nakoľko sa jedná o zásah do práv veriteľov vyžaduje sa okrem iného aj ich súhlas. A ich súhlas je podmienený množstvom informácií nielen ohľadom ich pohľadávok ale aj ohľadom tohto inštitútu. Uvedením nepravdivých informácií sa vyvoláva omyl u adresáta tejto reklamy, pričom na internete to môže byť ktokoľvek. Keď sa k tomu pridá fakt, že sa dotyčný neunúva uviesť ani svoje meno vyvoláva tým predstavu, že tento inštitút má pomôcť iba dlžníkom a pre veriteľov je nevýhodný.

Rôzny nemenovaní špecialisti bez skúseností a odborných znalostí organizujú cielené reštrukturalizácie, ktoré sú neefektívne alebo vykonštruované čím padá zlý tieň na celý inštitút reštrukturalizácie, ako aj na ostatných súťažiteľov. Nedostatočne alebo nepresne informujú adresátov reklamy o všetkých dôsledkoch reštrukturalizácie a tým ich uvádzajú do omylu. Na internete je bohužiaľ takýchto reklám „bez mena“ veľa a nikto sa reálne nezaoberá otázkou dopadu klamlivej internetovej reklamy na spotrebiteľa.

V období finančnej krízy je dôležité klásť dôraz na spoľahlivých obchodných partnerov. Nové obchodné vzťahy sa budujú ťažko a reklama zohráva dôležitú úlohu pri ich formovaní. Nesprávny výber poradenských služieb pri tak dôležitom zásahu do práv akým je reštrukturalizácia, môže mať negatívne účinky nielen pre dlžníka ale aj pre samotných veriteľov.

Zisťovanie pôvodu webstránky:

Na zistenie vlastníka internetovej domény existujú na internete nástroje, ktoré vám ale väčšinou prezradia len to, kde je stránka zaregistrovaná. To znamená u koho si jej vlastník objednal priestor na internete – “hosting”. V niektorých prípadoch sa dopracujete aj k skutočnému vlastníkovi pomocou stránok ako https://www.sk-nic.sk/, http://www.odomenach.sk/ alebo zahraničných alternatív ako je http://www.whois.com/ alebo http://www.eurid.eu/, ktoré poskytujú rovnaké informácie v súlade s dohodou „ICANN“ (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). V špeciálnych prípadoch ako ten, ktorý bol podnetom na napísanie tohto článku je, keď sa k vlastníkovi normálnym spôsobom nedopátrate. Z neznámych dôvodov webhostingové spoločnosti neuvádzajú mená skutočných vlastníkov webstránok, čím dávajú priestor internetovým podvodníkom a špekulantom. Toľko ku konkrétnemu prípadu.

Pár príkladov ako si jednoducho preveríte niekoho cez internet  :

Na preverenie obchodných partnerov,podnikateľov alebo iných osôb existuje v rámci SR viacero internetových nástrojov,(nielen orsr.sk a zrsr.sk) ktoré môžu byť užitočné.

 1. www.dlznik.sk

Na tejto stránke je možné zistiť kto a v akej výške ma nedoplatky na poistnom a daniach, prípadne či sú jeho pohľadávky na burze – čo väčšinou znamená, že sú takmer nevymožiteľné.

 1. www.foaf.sk

Táto stránka sama seba nazýva sociálnou sieťou firiem. Od nej má ešte ďaleko ale umožňuje vyhľadať osoby zapísane v ORSR a vie vytvoriť peknú schému blízkych osôb a spoločností, dokonca s možnosťou vizualizácie, grafov atď.

 1. http://www.registerdlznikov.sk/

Aj keď poskytuje zdarma registráciu je efektívne použiteľná len za príplatok.

(uvedené ukážky by mali slúžiť hlavne ako prevencia, k podrobnému preverovaniu sa nevyužívajú, z tohto dôvodu preverenie prostredníctvom nich nepovažujte ako garanciu)

Okrem spomenutých existuje viacero spoplatnených webstránok, ktoré sa zaoberajú vyhľadávaním informácii, ale ich efektivitu neviem posúdiť. Užitočným zdrojom informácií sú rôzne fóra, pre konkrétne odvetvia. Pri ich skúmaní treba mať na mysli aj možné zneužitie, prípadne pohľadávky v zanedbateľných sumách, ktorým sa konkurencia snaží poškodiť dobrú povesť podnikateľských subjektov.

Pavel Škoda

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*


1 + seven =

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>