Pár viet k problematike neplatenia pohľadávok

Neplatenie pohľadávok je vážnym problémom nielen v SR. Nielen prieskumy ale hlavne realita ukazuje, že takmer každý podnikateľ sa stretol s týmto problémom alebo jeho veľmi populárnou variantov neplatenia v lehotách splatnosti. Situácia z deväťdesiatych rokov minulého storočia, kedy platiť niečo „ na faktúru“ väčšinou znamenalo vopred sa dobrovoľne zbaviť nároku na zaplatenie sa našťastie zlepšila, ale teraz v období hospodárskej krízy riziko výskytu neplatičov znova rastie. Vždy platilo a vždy platiť bude, že platba na ruku je najbezpečnejší spôsob platenia. Nie každý podnikateľ si ale môže dovoliť vytvárať takýto nátlak v časoch, keď každá zákazka rozhoduje. (podobne pri predfaktúre).

Článkov na túto tému je veľa, či už sa venujú dôvodom alebo príčinám neplatenia. V prípade, že vymáhate svoje pohľadávky na vlastnú zodpovednosť, strácate tým energiu, čas a väčšinou aj zdroje na riešenie vášho biznisu, ďalší rast a získavanie nových zákaziek. Presunutie tejto agendy na špecialistov býva v konečnom dôsledku lacnejšie a efektívnejšie ako platenie vlastného zamestnanca, ktorý nemá až také skúsenosti s komunikáciou pri  vymáhaní pohľadávok. Existuje viacero spôsobov, ktorými je možné dohodnúť odmenu za takéto služby. Paušálne platby nie sú pre podnikateľa také výhodné, nakoľko stále vychádzame z predpokladu, že vymáhanie pohľadávky je len občasnou záležitosťou aj keď to bohužiaľ nie je vždy tak. Pre optimálne dohodnutie odmeny je potrebné najskôr preskúmať platobnú schopnosť dlžníka. Dohoda je možná aj na základe výsledku a teda percentuálnym vyjadrením časti z vymoženej pohľadávky. V poslednom čase je trend uzatvoriť zmluvu s odkladacou podmienkou, a to tak, že sa odmena vyráta až z reálne vymoženej sumy, čo je asi najvýhodnejší spôsob, ktorý umocňuje dôveru medzi klientom a vymáhacím špecialistom. Dôležité je včas reagovať na neplatiča, pričom toto je úloha konkrétnych podnikateľov – veriteľov, ktorí musia vedieť odhadnúť neplatiča na základe predchádzajúcej ekonomickej aktivity alebo prostredníctvom rôznych nástrojov a techník.

Prevencia je najlepšia ochrana. Existuje viacero spôsobov ako znížiť riziko nezaplatenia. Písomná zmluva je vždy lepšia ako ústna dohoda ale niekedy nie je čas ani priestor na jej uzatváranie. Overenie platobnej disciplíny prostredníctvom internetových registrov dlžníkov býva vo väčšine prípadov postačujúce. Najefektívnejšie je overenie referencií. Netreba mať obavu vypýtať si referencie a spýtať sa ostatných podnikateľov na „spôsoby“ platenia za objednané služby. Kto má čisté svedomie referenciu s radosťou poskytne. V prípade väčších kontraktov existuje možnosť poistenia pohľadávky, kedy celú zodpovednosť na preverenie obchodného partnera preberá poisťovňa. Tá postupuje podobne ako banka pri poskytovaní úveru, a teda poistí len pohľadávku pri ktorej existuje reálna možnosť jej vymoženia. Nie vždy sa táto možnosť ale osvedčí aj v praxi. Odberatelia tlačia na nižšie ceny, štát tlačí cenu práce nahor, zvyšuje odvody, dane a priestor pre manévrovanie s cenou sa zužuje. Nie každý si môže poistenie pohľadávky dovoliť.  Okrem poistenia sa využívajú aj ďalšie nástroje ako faktoring a rôzne formy zabezpečenia pohľadávok : uznanie záväzkov, zabezpečovací prevod práva, ručenie, záložné právo, zmenky, zmluvná pokuta a ďalšie, ktorým sa budem konkrétnejšie venovať v ďalších blogoch.

V prípade, že dôjde k potrebe vymôcť pohľadávku, je treba konať promptne a vyhľadať právnu pomoc špecialistu. Neplatiči využívajú rôzne sofistikované techniky, ktorými sa snažia zmiasť veriteľov a vyhnúť sa tak zaplateniu.

Služba právneho auditu pohľadávok od SKODA & SKODA s.r.o. vám pomôže pri zabezpečovaní dôležitých pohľadávok ako aj pri ich vymáhaní.

Najväčšou chybou dlžníkov v prípade finančných problémov je ich absolútne neriešenie, alebo rozhodnutie neplatiť vôbec nič. Takáto situácia nie je vôbec ojedinelá. Telefón vyzváňa takmer bez prestávky, poštár k vám nosí špeciálny vozík pre množstvo výziev na zaplatenie a mailová schránka je plná výhražných správ. Psychický tlak je stále väčší a väčší a vy sa rozhodnete neplatiť vôbec nič.

Vo väčšine prípadov existuje nejaká možnosť zaplatiť aspoň časť faktúr, pričom je životne dôležité vybrať správne poradie. Niektoré neskoré platby majú oveľa drastickejšie dôsledky ako iné. Preto je dôležité racionálne zoradiť veriteľov, ktorí sa s vami nebudú hrať na mačku a myš. Veriteľov by sme mohli rozdeliť na dve skupiny. Prvá sú vyššie spomenutí, ktorí majú nielen právo ale aj možnosť reálne vám znepríjemniť život. Druhú skupinu tvoria menej významný veritelia, bez ktorých dodávok sa zaobídete, prípadne ich viete ľahko nahradiť. Menšie firmy sú väčšinou závislé od vás, nemajú toľko odberateľov a výpadok jedného či dvoch by ich mohol dostať na hranu prežitia. Veľkí dodávatelia majú zvyčajne dobre nastavenú platobnú politiku a tak vám napríklad nič nepošlú kým nezaplatíte všetky splatné faktúry.  Možno si teraz hovoríte, že asi niečo nie je v poriadku keď píšem, že jednému veriteľovi treba zaplatiť načas a ten druhý si „rád“ počká, ale v prípade nevyhnutnosti niet iného riešenia okrem likvidačného konkurzu a v opodstatnených prípadoch ozdravnej reštrukturalizácie.  Základom je poznať dôsledky nezaplatenia u každého z nich.

—————————————————————————————————————————

Pár známych spôsobov ako fungujú neplatiči:

Spôsobov ako sa vyhýbať zaplateniu je veľa. Niektorí neplatiči odpoja telefónne pevné linky a zmenia si číslo mobilného telefónu, iný si vytvoria akúsi „cloud company“, ktorá má nové obchodné meno ale rovnaký predmet podnikania. Takto potom podnikajú bez obáv ďalej pričom starú, zadlženú spoločnosť potopia v konkurze. Niektorí to spravia sofistikovanejšie, keď sa presťahujú napríklad do iného kraja aby zmiatli veriteľov. Neplatiči vypustia pár zaručených informácií, ktoré sa veľmi rýchlo roznesú (samozrejme vymyslených), o tom ako odišli do inej krajiny a majú samé dlhy. Časté je tvrdiť aj to, že už všetko zobral exekútor. Morálka aj tých pár odhodlaných dostane silný úder a niektorí to radšej vzdajú, akoby mali prerobiť ešte aj na vymáhaní (aj to je jeden z dôvodov prečo si dohodnúť odmenu až po vymožení).

Špecialitou sú aj tvrdenia o rôznych prírodných katastrofách, povodniach a požiaroch, ktoré zničili celú evidenciu účtovníctva ako aj všetky ostatné záznamy o nejakom obchodnom styku medzi veriteľom a dlžníkom. Nakoľko ľudská kreativita nepozná hraníc, uvádzané dôvody neplatenia niekedy naberú nečakané obrátky, keď vám dlžník začne tvrdiť, že má vážne mentálne problémy, ktoré sa objavili len nedávno. Originálne už nie sú ani tvrdenia o zmene občianstva, tovar nikdy nedorazil, niečo bolo poškodené prípadne hranie urazeného - čo ale vyžaduje minimálne herecké schopnosti. Rôzne divadielka o tom ako sme vám chceli dať obrovskú objednávku, ktorú ale pri takomto prístupe nezískate a podobne. V extrémnych prípadoch, kedy jedna strana už vopred vie, že nezaplatí navrhne vám dokonca aj lepšiu cenu aby vás na základe eufórie z úžasného kšeftu ani nenapadlo riadne preveriť obchodného partnera.

Potom tu ostávajú klasické spôsoby ako tvrdiť, že včera boli peniaze poslané a každú chvíľu prídu na váš účet. Vyhlasovať, že ste už dávno v konkurze alebo najlepšie, že konkurz už aj skončil. Zmena obchodného mena a hranie mŕtveho chrobáka – nereagovanie na nič a rôzne kombinácie všetkých uvedených spôsobov.

Keby sme zavreli oči pred realitou tak by sme si prečítali množstvo rozsudkov z judikatúry Najvyššieho súdu, kde by sme sa dozvedeli čo je včasné a riadne plnenie záväzkov, a na čo všetko má veriteľ/dodávateľ/poskytovateľ služieb právny nárok. Faktom ale je, že faktúr je čím ďalej tým viac po splatnosti ako tých načas splatených. Oneskorenie firme spôsobuje problémy v cash flow, ktoré spúšťajú známy reťazec – zaplatím keď mne zaplatia resp. kým mne nezaplatia nezaplatím ani ja, lebo nemám z čoho. Takýto výpadok spôsobí reťazovú reakciu a podnikateľ sa zrazu dostane do platobnej neschopnosti, v horšom prípade do úpadku. V kontexte s novelou zákona o konkurze a reštrukturalizácií (o ktorej sme už na našom blogu písali), ktorá posilňuje postavenie veriteľov a zároveň im umožňuje jednoduchšie podať návrh na vyhlásenie konkurzu, môže mať neplatenie ešte závažnejší následok. Preto je dôležité konať promptne, rýchlo identifikovať neplatiča a čím skôr vyhľadať pomoc profesionálov. U nás takúto pomoc nájdete.

Pavel Škoda

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*


4 + = ten

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>